نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
فروشگاه تکستان

دوشنبه:  10:00 صبح - 16 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 16 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 16 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 13 شب

جمعه:  تعطیل

شنبه:  10:00 صبح - 16 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 16 شب